Language: NOR | ENG

Fravær og Covid-19?

Student som melder om fravær

Du skal ikke møte på studiestedet ved milde luftveissymptomer

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til fravær i forbindelse med Covid-19 utbruddet? Her gir vi deg svar på to vanlige spørsmål.

Hva gjør jeg hvis jeg har milde luftveissymptomer?

Du skal ikke møte på studiestedet ved luftveissymptomer. I utgangspunktet trenger du ikke å melde fravær, men:

Studiestart

Hvis du har obligatorisk fremmøte til studiestart ber vi deg om å melde fravær til din studieveileder eller studieprogramansvarlig. Du finner kontaktinformasjon i studieomtalen for ditt studieprogram på nettsidene inn.no eller i velkomstbrevet du har fått.

Undervisning senere i semesteret

I de emner hvor det er obligatorisk undervisning, har du mulighet for en viss andel fravær. Du trenger derfor ikke varsle ved milde luftveissymptomer. Hvis du står i fare for å overskride fraværsregelen, må du varsle emneansvarlig(e).

Den norske filmskolen

Studenter på Den norske filmskolen skal forholde seg til Filmskolens rutiner som blir sendt alle studenter ved starten av hvert semester

Hva gjør jeg hvis jeg er i karantene eller har testet positivt på Covid-19?

Du melder fra til din studieprogramansvarlig. Se også varslingslisten for tematikk rundt varsling og smittesporing.

 

Sist endret: .