Language: NOR | ENG

Bibliotek

Bibliotek har også rutiner med hensyn til smittevern

Bibliotek har også rutiner med hensyn til smittevern (Foto: Colourbox)

De konkrete retningslinjene for bruk av biblioteket vil endres i takt med nye anbefalinger fra helsemyndigheter. Biblioteket vil informere om de til enhver tid gjeldende retningslinjer på sine nettsider. Nedenfor gjengir vi overordnede føringer.

Smittevernregler

Alminnelige smittevernregler fra helsemyndigheter beskrevet andre steder i denne veileder, gjelder når man ankommer biblioteket:

  • Husk å vaske hendene grundig. Bruk hånddesinfeksjon der vask ikke er mulig.
  • Hold avstand på minst 1 meter til andre.
  • Få andre til å hente for deg hvis du er i karantene, ved tegn på sykdom eller hvis du har vært i kontakt med personer smittet av Covid-19.

 Skranke og tilstrekkelig avstand

  • Avstand mellom ansatte i skranke og låner skal være minst 1 meter, gjerne mer.
  • Korte henvendelser tas i skranken. Veiledning av lengre varighet foretas via epost, chat, telefon eller videomøte.

Utlånsautomater

  •  Automater brukes til utlån og retur. Berøringsflaten rengjøres flere ganger daglig. Brukere oppfordres til i å sprite hender før bruk av automatene.

Studentkort

  • Husk studentkort. Bruk alltid studentkort på printer og utlånsautomater.

Leseplasser

Leseplassene i biblioteket kan brukes med minimum en meters avstand mellom brukere. Stoler og leseplasser som ikke kan brukes vil bli merket. Vaskeservietter vil bli gjort tilgjengelig slik at man kan tørke over bordet før man tar plassen i bruk. Brukere forventes å respektere dette.

Sist endret: .