Language: NOR | ENG

3. Hold avstand

 

Undervisning med færre deltakere

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere

Et særtrekk ved Covid-19 er at symptomene for noen er så milde at man ikke nødvendigvis føler seg syk. Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittebærere. 

 

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom personer:

  • Overholde minst en meter mellom studenter/ansatte i alle situasjoner
  • Dele studentene i faste, mindre grupper som kan omgås mer naturlig.

Ved HINN er det som hovedregel ikke mulig å innføre faste grupper i alle studieprogram fordi studenter blandes på tvers av studieprogram gjennom fellesemner og ulike former for samarbeid. Vi har også studieprogram med forholdsvis store klasser og kull. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres. Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser, og da bør studentene deles i mindre grupper som fordeles over flere rom, eventuelt finne alternative løsninger utendørs.

  • Det viktigste kontaktreduserende tiltaket ved HINN er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner. Det er særskilt viktig å være oppmerksom på trange passasjer i rommet, som for eksempel ved inn-/utgang og ved møblement.
  • Der det er mulig, kan studentene deles i mindre grupper.
  • Ved fysisk plassmangel på studiested, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, og alternative lokaler vurderes.

Det er utformet arealberegning for høgskolens undervisningsrom i forhold til krav om minimum en meters avstand mellom personer i rommet (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer i den grønne boksen).

Det er kun når det ikke er mulig å overholde en meter mellom studenter/ansatte i alle situasjoner at man må organisere fysisk fremmøte i form av faste grupper. Se lenken til faste grupper øverst på denne siden.