Language: NOR | ENG

Godt renhold

Bilde av renholdsartikler

Godt renhold begrenser smittespredning

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge smitte.

Ansatte og studenter

Høgskolen vil ikke kunne gjøre rent mellom hver bruker. Det pålegges derfor den enkelte bruker et ansvar for renhold:

  • Du må selv tørke av pult/arbeidsplass når du ankommer. Ulike former for rengjøringsutstyr (som for eksempel vaskeservietter og annen flatedesinfeksjon) vil være tilgjengelig i undervisningsrom, lesesaler og i kontorområder.
  • Det skal være oppslag om ditt ansvar for selv å tørke av din pult/arbeidsplass.
  • Den som leder en samling (for eksempel foreleser) skal selv gå foran med et godt eksempel og minne om behovet for å tørke av pult/arbeidsplass i forkant av samlingen.
  • Du må rengjøre nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen før bruk (minimum daglig). I noen tilfeller hvor renhold mellom hver bruker ikke er mulig kan bruk av hansker innføres.
  • Spisebord utenom kantine vaskes med vann og såpe etter bruk. I kantine brukes flatedesinfeksjon og engangskluter i henhold til SINNs egen rutine ( https://www.inn.no/om-hoegskolen/smittevernveileder/sinn).

Renholdspersonalet

Renholdspersonalet utfører et forsterket renhold på utsatte områder. Rutinene og de lokale renholdsplanene er gjennomgått, og det er laget tilpasninger i forhold til organisering, ansvar og ressursbehov.

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr, men hender vaskes etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker. Løse gulvtepper kan gjerne fjernes for å lette rengjøring.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på våre studiested. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon.

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

  • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten 2–4 ganger daglig.
  • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
  • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig. Det gjøres kontinuerlig vurdering av behov for forsterket renhold med tanke på varierende bruk av for eksempel arbeidsflater i auditorium.
  • Løse tekstiler må vaskes etter anvisning.

Dokumentasjon på renholds- og desinfeksjonsmidler

HMS datablad for rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon og flatedesinfeksjon er tilgjengelig i egen app (Chemical Manager (EcoOnline)). Last ned Chemical Manager til din telefon (App Store, Google Play o.l.). Bruk firmakode 4629, brukernavn ansatt, og passord ansatt.