Language: NOR | ENG

Er du i risikogruppen?

 

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye Covid-19 viruset, spesielt dersom de i tillegg har en underliggende kronisk sykdom.

Voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes kan også ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Dette gjelder også personer som nylig har gjennomført en større operasjon (som for eksempel benmargs-/organtransplantasjon), eller gjennomfører eller nylig har gjennomført immundempende behandling.  

Andre mulige risikoforhold

Det er ikke vist at gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 og det er heller ikke grunnlag for å mistenke at infeksjon kan gi risiko for fosterskade. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskaps-komplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeids-/studieplassen.

I den grad en student eller en ansatt fungerer som omsorgsperson for en person i risikogruppe kan man kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging for å begrense smitterisiko til hjemmet. Det bør så opprettes dialog med HINN for å finne ut om det er mulig å tilrettelegge og samtidige opprettholde normal studieprogresjon.