Language: NOR | ENG

Ansvar og varsling

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet Covid-19 (smitteoppsporing), og varsler smittede og nærkontakter. De vil ikke varsle HINN om den enkelte smittede på grunn av taushetsplikt.

Ansatte og studenter oppfordres derfor til selv å varsle HINN. En slik varsling vil være frivillig! Det er nyttig for HINN å få en slik varsling for å kunne iverksette egne tiltak:

  • Det vil være tilstrekkelig å vite hvor vedkommende har vært og hvilken gruppe/studieprogram man tilhører.
  • Navn er viktig for å kunne opprette dialog med kommunehelsetjenesten.
  • Den enkelte som gir fra seg opplysninger om egen smitte må gi samtykke til videre bruk av opplysningene.
  • HINN etablerer gode rutiner som sikrer at det ikke lagres mer opplysninger enn nødvendig, og ikke lengre enn nødvendig.

Se ‘Varsling ved Covid-19’ i den grønne boksen for hvem man skal varsle til.

Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til høgskolen om dette.