Language: NOR | ENG

1. Bli hjemme?

 

Syk person

Det viktigste smitteforebyggende tiltak er å ikke komme på studiested hvis du er syk

Det viktigste smitteforebyggende tiltaket er å isolere seg selv hvis man har milde symptomer på luftveisinfeksjon, teste seg, oppsøke lege ved behov og ikke tilbringe tid på våre studiested. 

Symptomer på Covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Sykdommen er først og fremst smittsom hos personer som har symptomer, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, denne andelen er kanskje enda høyere hos ungdom. Hos noen personer med Covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling på sykehus. Alvorlig Covid-19-sykdom er sjelden hos unge voksne.