Language: NOR | ENG

Sentrale dokumenter

 

 

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) - 2020

 

Virksomhets- og økonomiinstruks for statlige universiteter og høyskoler

Strategi for Høgskolen i Innlandet 2018-2020

Delstrategi FoU 213,93 kB

Fusjonsplattform

Styresaker

Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler

Årsrapporter

Årsregnskap og revisjonsberetning 

Høgskolen i Innlandet - lenke til DBH