Personvernombud

Seniorrådgiver Hans Petter Nyberg er Høgskolen i Innlandet sitt personvernombud.

Har du spørsmål knyttet til hvordan høgskolen ivaretar personvernet til høgskolens brukere kan personvernombudet kontaktes på:

E-post: hans.nyberg@inn.no

Tlf.: 62 43 00 23