Language: NOR | ENG

Personvernombud

Usman Asghar er Høgskolen i Innlandet sitt student- og personvernombud.

Har du spørsmål knyttet til hvordan høgskolen ivaretar personvernet til høgskolens brukere kan personvernombudet kontaktes på: