Language: NOR | ENG

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte.

Er du student vil personopplysninger om deg være lagret i ulike studieadministrative systemer.

Les personvernerklæringene for de respektive systemene for å få mer informasjon om hva slags informasjon som er lagret.

Er du bruker av høgskolens nettsider vil IP-adressen din bli lagret. Les mer om bruk av nettsidene våre i vår overordnede personvernerklæring

 

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har.

Kontakt oss

For å få oversikt over hvilke personopplysninger høgskolen har lagret om deg kan du sende en henvendelse til  postmottak@inn.no eller ta kontakt via vårt personvernombud.