Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte.

Her vil du få informasjon om hvordan du skal gå frem for:

  1. Å få oversikt over hvilke personopplysninger høgskolen har lagret om deg
  2. Hvordan du kan få rettet og/eller slettet personopplysninger om deg

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har.

E-post:  postmottak@inn.no

 

NB! Siden er under utvikling