Language: NOR | ENG

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Høgskolen i Innlandet (HINN) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og systemer. At HINN er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er HINN som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven og forordningen GDPR.

Et selskap som behandler data på vegne av HINN kalles en databehandler. Når vi benytter en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler som regulerer hvordan denne kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på HINNs vegne og til tydelig definerte formål.

Les videre om Hvordan får vi personopplysninger om deg?