Language: NOR | ENG

Styreseminar- og møte 28.-29. september

Høgskolestyret kalles inn til styreseminar og -møte 28.-29. september på studiested Hamar. 

Tidsramme:

Styreseminar mandag kl. 15:45-19:00. Seminaret er lukket for styrets medlemmer.

Ordinært styremøte tirsdag kl. 08:30-15:00. 

Agenda og saksdokumenter 28.-29. september. (pdf)

Ettersendt sak 15/20 Delårsregnskap for 2. tertial 2020 (pdf)

Protokoll fra møte i høgskolestyret 29.09.2020 (pdf).