Language: NOR | ENG

Styreseminar- og møte 17.-18. september på Hamar

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styreseminar og -møte mandag 17.-tirsdag 18. september. Møtet finner sted på Hamar.

Sak 40/18 - Arbeidstidstid for medarbeidere i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger - fastsettelse av gjennomgående prinsipper for HINN, er oppdatert 14.september.

Endringer i sakspapirene til saken er merket gult.

Tidsramme:

Mandag 17. september kl. 15.00-19.00

Tirsdag 18. september kl. 09.00-15.00

Sted:
Clarion Collection Astoria Hamar

Protokoll:

 

Sist endret: .