Language: NOR | ENG

Styremøte og -seminar 7.-8. mai på Lillehammer

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte og -seminar tirsdag 7. - onsdag 8. mai på studiested Lillehammer.

Program, saksliste og saksdokumenter 7.-8. mai.

 

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som en prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018.

Møtet 7. mai er avsluttet.

Opptaket vil bli lagt på høgskolens intranett (Innafor) etter endt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.  

Godkjent protokoll fra styremøtet 7. mai

Sist endret: .