Language: NOR | ENG

Styremøte 25. september på Lillehammer

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte onsdag 25. september på Lillehammer.

Møtet finner sted på studiested Lillehammer, klasserom K121/K122 (1.etg i Nyhove) kl. 10:00-ca 14:30.

Saksdokumenter kan du laste ned her (pdf).

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018. 

Møtet er avsluttet. Opptaket vil bli lagt tilgjengelig på intranettet ved HINN i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

 

Protokoll:

Styret behandlet én sak via e-post i august. Protokollen fra styrebehandling i perioden finner du her.

Protokoll fra styremøtet 25. september kan lastes ned her.