Language: NOR | ENG

Styremøte 25. april på Lillehammer

Styremøte 25. april på Lillehammer

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalla inn til møte tysdag 25. april. Møtet finn stad på Lillehammer frå kl. 10.00 til 15.00.

 

 Sjå innkalling og styrepapir:

 Møtet finn stad i møterom G-203 (Festsalen) i Gamlebygget. Bygget ligg sør for hovedbygget på Storhove.

Protokoll frå styremøtet 25. april: