Language: NOR | ENG

Styremøte 17. desember på Lillehammer

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til møte tirsdag 17. desember på studiested Lillehammer.

Møtet finner sted i klasserom K121/K122 på plan 1 i Nyhove, kl. 10:15-16:00.

Saksdokumenter kan du laste ned her (pdf).

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som en prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018.

Møtet er avsluttet. Opptaket vil bli lagt tilgjengelig på intranettet ved HINN (Innafor) i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret. 

Last ned protokoll fra styremøtet 17. desember (pdf).

For spørsmål, ta kontakt med rådgiver  Kristin Garstad.

Sist endret: .