Language: NOR | ENG

Styremøte 16. februar

Høgskolestyret er kalt inn til ordinært styremøte tirsdag 16. februar. Møtet gjennomføres heldigitalt via zoom og vil bli strømmet.

Saksdokumenter til møtet 16. februar (pdf).

Resultatene fra studiebarometeret (OS 1/21) ble offentliggjort etter at saksdokumentene ble sendt ut. Les oppdatert sak her.

Godkjent protokoll fra møte i høgskolestyret 16.02.2021.