Language: NOR | ENG

Styremøte 13. november på Hamar

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte onsdag 13. november på Hamar. 

Møtet finner sted på studiested Hamar i Holsetgata 31, klasserom C064 i underetasjonen i hovedbygget, kl. 1000-1600.

Saksdokumentene kan du laste ned her (pdf).

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018. 

Møtet er avsluttet. Opptaket vil bli lagt tilgjengelig på intranettet ved HINN (Innafor) i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

Godkjent protokoll fra styremøtet 13. november