Language: NOR | ENG

Styremøte 13. juni på Elverum

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte torsdag 13. juni på Elverum.

Møtet finner sted på Terningen Arena, klasserom 1, kl. 10:00-16:00.

Agenda og saksdokumenter til styremøtet 13. juni.

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018.

Strømmingen fra styremøtet 13. juni er avsluttet. Opptaket vil bli lagt tilgjengelig på intranettet ved HINN i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

Godkjent protokoll fra styremøtet 13. juni.