Language: NOR | ENG

Styremøte 13. februar på Lillehammer

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte onsdag 13. februar på studiested Lillehammer.

Møtet starter med styrets selvevaluering (lukket). Oppstart ordinært styremøte ca kl. 11.30. Møtet finner sted i møterom K-122 i 1.etg. i Nyhove.

Merk at styremøtene ved HINN vil i 2019 bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018.

Møtet strømmes direkte på inn.no. Opptak fra møtet legges tilgjengelig på intranettet ved HINN i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

 

Agenda, saksliste og saksdokumenter til styremøtet 13. februar.

Protokoll fra møtet 13. februar.

Sist endret: .