Language: NOR | ENG

Styremøte 12. mars på Elverum

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styremøte tirsdag 12. mars på studiested Elverum.

Saksliste og saksdokumenter

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018.

Møtet 12. mars er avsluttet. Opptak fra møtet ligger tilgjengelig på intranettet ved HINN i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

Protokoll fra styremøtet 12. mars