Language: NOR | ENG

Styremøte 12. mars

Styret ved Høgskolen i Innlandet kalles inn til ordinært styremøte fredag 12. mars kl. 10.00-15.30.

Møtet gjennomføres via zoom. Styremedlemmer får tilsendt lenke via e-post fra zoom. Tilhørere kan følge møtet her (møtet er avsluttet). Merk at første og siste del av møtet er lukket. 

Agenda og saksdokumenter for styremøte 12. mars (pdf).

Ny, ettersendt vedtakssak:  16/21 Statsbudsjettet for 2021 - Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og undervisningsarealer (pdf).

Godkjent protokoll fra styremøtet 12. mars (pdf).