Styret

Styret har 15 medlemmer. Styreleder og fire styremedlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Øvrige ti styremedlemmer er utpekt av de tidligere institusjonene, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Fra hver institusjon ble det oppnevnt én teknisk-administrativt ansatt med vara, to ansatte i undervisnings- og forskerstillinger med varaer, og to studentrepresentanter med varaer. Gjeldende styre sitter for perioden fra 1. januar 2017 til og med 31. juli 2019. I forbindelse med universitetsakkrediteringen er perioden utvidet til 31. desember 2019. Studentene velger nye styremedlemmer årlig (sist fra 1.1.19).

Styret består av:

(TA=Teknisk/Administrativ, UF= Undervisning/Forskning) 

 • Styreleder Elin-Sofie Nesje Vestli, Oslo
 • Styremedlem Kari Broberg, Lena
 • Styremedlem Camilla Jarlsby, Roa
 • Styremedlem Maren Kyllingstad, Rudshøgda
 • Styremedlem Aasmund Hagen, Elverum
 • Styremedlem Arve Thorsberg, TA-ansatt
 • Styremedlem Mette Løhren, TA-ansatt
 • Styremedlem Jan Andersen, UF-ansatt
 • Styremedlem Yvonne Fritze, UF-ansatt
 • Styremedlem Susan Lee Nacey, UF-ansatt
 • Styremedlem Bent Sofus Tranøy, UF-ansatt
 • Styremedlem Kristin Aurora Aldridge, student
 • Styremedlem Arild Monkvik Johannessen, student
 • Styremedlem Julie Marie Næss, student
 • Styremedlem Mathias Helland Olsen, student

Varamedlemmer: