Rektor

Kathrine Skretting

Kathrine Skretting

Rektor Høgskolen i Innlandet

Viserektor

Anna Ottosen

Anna Linnea Ottosen

Viserektor Høgskoleadministrasjonen

Prorektor forskning

Tomas Willebrand

Tomas Willebrand

Prorektor forskning Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag

Prorektor utdanning

Stine Grønvold

Stine Grønvold

Prorektor for utdanning Høgskoleadministrasjonen

Prorektor samfunnskontakt

Jens Uwe Korten (foto: HINN)

Jens Uwe Korten

Prorektor utdanning Høgskolen i Innlandet