Language: NOR | ENG

Utdanningsutvalget

Møtetidspunkt høst 2020 (Møtetid som regel 09.00 - 14.00):

 • 20. august
 • 25. september
 • 15. oktober
 • 26. november
 • 17. desember

Medlemmer i utvalget:

 • Prorektor for utdanning Stine Grønvold (leder)
 • Prodekan for utdanning Marit Roland (HHS)
 • Prodekan for utdanning Trine Bjerva (HSV)
 • Prodekan for utdanning Gunhild Tomter Alstad (LUP)
 • Prodekan for utdanning Eliana Ethel Bontti (ALB)
 • Prodekan for utdanning Jan Rudi Johansen (AMEK)
 • Prodekan for utdanning Fredrik Graver (DNF)
 • Thomas Brinck-Mortensen (Studentrepresentant)
 • Emily Johansson (Studentrepresentant)
 • Studiedirektør Halvor Gillund Knudsen (Sekretariatsfunksjon)

Innkallinger og protokoller ligger i P360 (Arkivsystemet) på sak 17/05528 (frem til 2018), sak 19/01606 (2019) og sak 20/00277 (2020).

Mandat

Utdanningsutvalget:

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

 

Sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), vara oppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StINN

Studiedirektør har sekretærfunksjonen