Language: NOR | ENG

Utdanningsutvalget

Møtetidspunkt høst 2019 (Møtetid som regel 09.00 - 14.00):

 • 22. august på Elverum
 • 26. september på Lillehammer
 • 31. oktober på Elverum
 • 14. november på Lillehammer
 • 12. desember på Elverum

Medlemmer i utvalget:

 • Prorektor for utdanning Stine Grønvold (leder)
 • Prodekan for utdanning Kristin Stevik (HHS)
 • Prodekan for utdanning Anette Gjerskaug (HSV)
 • Prodekan for utdanning Elin Bakke (LUP)
 • Prodekan for utdanning Eliana Ethel Bontti (ALB)
 • Dekan Hege Anita Michelsen (AMEK)
 • Prodekan for utdanning Fredrik Graver (DNF)
 • Thomas Brinck-Mortensen (Studentrepresentant)
 • Emily Johansson (Studentrepresentant)
 • Studiedirektør Astrid Sandvoll (Sekretariatsfunksjon)

Innkallinger og protokoller ligger i P360 (Arkivsystemet) på sak 17/05528 (frem til 2018) og sak 19/01606 (fra 2019)

Mandat

Utdanningsutvalget:

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

 

Sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), varaoppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StINN

Studiedirektør har sekretærfunksjonen