Language: NOR | ENG

Skikkethetsnemnda

Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonene har en egen skikkethetsnemnd. Nærmere bestemmelser om sammensetningen av nemnda og saksbehandlingen finnes i §§ 7 og 11 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Skikkethetsnemnda ved HINN består i perioden 1.4.2020 – 31.3.2023 av: 

Faglig leder/nemndas leder                  

Ingrid Guldvik, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Faglig studieleder                                 

Andreas Engh Seland, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Representanter for praksisfeltet           

Janne Moen, fagutviklingssykepleier Sykehuset Innlandet

Henning Løkken, praksislærer Borgen barnehage

Representanter for faglærerne             

Camilla Bennin, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Tor Solbakken, Fakultet for helse- og sosialvitenskap                   

Ekstern representant                           

Aslak Runde, advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS

Studentrepresentanter*                       

 Harald Gotaas Fredum

 

*Studentrepresentantene velges hvert år, og nåværende representanter sitter fram til 30.6.2021.