I henhold til universitets- og høyskolelovens (univl.) § 5-1 første ledd skal alle institusjoner opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet har følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem
Cathrine Fossen, tingrettsdommer Gjøvik tingrett, leder Tor Kolden, advokat i Advokatfirmaet Alver, vara for leder
Sevald Høye, Avdeling for folkehelsefag Ylva Langaas, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Tina Billbo, Avdeling for pedagogikk og sosialfag Sveinung Berild, Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Øystein Gjengset, studentrepresentant  Lars Fridtun Brenden, studentrepresentant
Charlotte Gliddi, studentrepresentant  Vebjørn Bjørlo, studentrepresentant