Language: NOR | ENG

I henhold til universitets- og høyskolelovens (univl.) § 5-1 første ledd skal alle institusjoner opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet har følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem

Cathrine Fossen, leder

Tingrettsdommer i Gjøvik tingrett

Marie Nyhus, vara for leder

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt

Inger-Kristin Larsen Vie

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Magnar Ole Hesjadalen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Kåre Letrud

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Heidi Bråten Richenberg

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Vilde Halbrend, studentrepresentant   
Dag Emmanuel Fredriksen, studentrepresentant