I henhold til universitets- og høyskolelovens (univl.) § 5-1 første ledd skal alle institusjoner opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet har følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem

Cathrine Fossen, leder

tingrettsdommer Gjøvik tingrett

Tor Kolden, vara for leder

advokat i Advokatfirmaet Alver

Sevald Høye

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ylva Langaas

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Tina Billbo

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Sveinung Berild

Handelshøgskolen Innlandet –

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Øystein Gjengset, studentrepresentant  Sofie Hvide, studentrepresentant
Emilie Engan Bjørbu, studentrepresentant Charlotte Gliddi, studentrepresentant