Historie

Med de store endringene i sektoren for høyere utdanning, og de signalene politiske myndigheter ga om fortsatt strukturutvikling, ble det initiert samtaler om en fremtidig sammenslåing mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Hedmark (HH) våren 2016.

28. september 2016 ble det etter videre samtaler og forhandlinger gitt et ja til sammenslåing i parallelle styremøter ved de to høgskolene.

Fusjonen ble formelt godkjent i statsråd 14. oktober 2016.

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ble per 1. januar 2017 slått sammen under navnet Høgskolen i Innlandet.