Language: NOR | ENG

Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen er organisert under prorektor utdanning Stine Grønvold

 Avdelingen består av Studieavdelingen (med Seksjon for opptak og Seksjon for studieadministrative fellestjenester), Seksjon for studenttjenester og Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet.

Studieavdelingen ledes av studiedirektør Halvor Gillund Knudsen

Seksjon for studenttjenester ledes av avdelingsdirektør Iben Kardel

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet ledes av professor Yngve Troye Nordkvelle