Utdanningsavdelingen

Studieadministrasjonen er organisert under prorektor utdanning Stine Grønvold

Avdelingen har tre enheter: Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet, Seksjon for studenttjenester og Studieavdelingen

Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Seksjon for studenttjenester ledes av avdelingsdirektør Iben Kardel

Studieavdelingen ledes av studiedirektør Astrid Sandvoll