Language: NOR | ENG

Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud

Oppdragsgivere kan kontakte HINN for uvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Vi kan utvikle kurs og studier som er spesielt tilpasset virksomheter. Fleksible studiemodeller gjør at våre kurs og studier kan gjennomføres ved siden av jobb eller andre aktiviteter. Enkeltpersoner kan delta på kurs og studier fra HINNs ordinære studietilbud.

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL), tilbyr EVU gjennom:

Etterutdanning er kurs på høgskolenivå uten studiepoeng, mens videreutdanning er studier med studiepoeng.

Voksnes læring

Studietilbudene våre bygger på kunnskap om voksnes læring, hvor dette er viktig:

  • Selvstyrt læring
  • Mulighet til å anvende egne erfaringer
  • Å få utnytte sitt eget potensial
  • Å få utvikle seg i sine sosiale roller, så som yrkesrolle, familierolle mm
  • Opplevelsen av umiddelbar anvendelse av kompetansen

Derfor tilby vi praksisnære og problembaserte kurs og studier.

Kombinerte modeller og rene nettkurs

Vi utvikler kurs og studier med fysiske samlinger i kombinasjon med internett, eller rent nettbaserte kurs. SELL har lang erfaring med å bruke digitale verktøy og levende bilder som læringsressurser.