Language: NOR | ENG

Skreddersydde løsninger

Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring (SELL) utvikler og gjennomfører skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud i dialog med oppdragsgivere.

Vi kan sette sammen en studiemodell som kombinerer tradisjonelle virkemidler som forelesninger, tekst og seminarer med mediebaserte virkemidler, som f eks. video, lyd og bilde.

Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler.

Vi kan tilby disse tjenestene, oftes i en kombinasjon:

  • Analyse av kompetansebehov
  • Planlegge kompetansetiltak (didaktisk)
  • Utforme studieplan og studieguide
  • Bestemme studiemodell (samlinger, nett eller kombinasjoner)
  • Designe digitalt læringsmiljø (LMS, Wiki, Blogg m.m.)
  • Utvikle mediebaserte læremidler tilpasset et hvert oppdrag
  • Gjennomføre studiet inkludert studieadministrasjon
  • Evaluere kompetansetiltak

SELL har lang erfaring i å tilrettelegge for voksnes læring. Gjennom motiverende, praktiske og fleksible løsninger for gjennomføringen, skaper vi trygghet og gode betingelser for den enkeltes læring.

Vi legger til rette for at studiene skal kunne tilpasses en travel hverdag slik at studier kan kombineres med yrkesaktivitet og omsorgsoppgaver.