Senter for livslang læring publiserer nyhetsbrevet SELLsagt ca. 10 ganger i året.

Her kan du lese om aktuelle prosjekter, studier og andre aktiviteter. Etter- og videreutdanning og fleksibel læring vil være fokusområder i nyhetsbrevet.

Påmelding til nyhetsbrevet SELLsagt

Ved SELL har vi en skolegruppe som jobber med etter-og videreutdanning rettet mot skolesektoren. De produserer egne nyhetsbrev som utkommer 3-5 ganger i året. Du kan melde deg på dette nyhetsbrevet ved å klikke på linken under.

Påmelding til nyhetsbrevet fra skolegruppen