Language: NOR | ENG

Nyhetsbrev fra SELL

Senter for livslang læring publiserer nyhetsbrevet SELLsagt ca. 6-8 ganger i året.

Her kan du lese om aktuelle prosjekter, studier og andre aktiviteter. Etter- og videreutdanning og fleksibel læring vil være fokusområder i nyhetsbrevet.

Påmelding til nyhetsbrevet SELLsagt