Language: NOR | ENG

Design og utvikling av digitale læringsressurser

Senter for livslang læring (SELL) har bred kompetanse innen digital produksjon som video, webutviklining og grafisk design på oppdrag fra både offentlige og private virksomheter.

SELL produserer film i ulike sjangre som læremidler til kurs, studier og konferanser. Levende bilder er et godt virkemiddel i læringsprosesser og gjør lærestoffet variert og fleksibelt. SELL disponerer et moderne filmstudio og er rigget for alle typer opptak ute i felt inkludert bilder fra drone.

SELL leverer tjenester innen web og grafisk design innen alle typer medier som, nettsider, film, trykksaker, profilartikler, emballasje, brosjyrer, bøker m.m. Visuell kommunikasjon og god interaksjonsdesign er viktig i formidling av et budskap til en bestemt målgruppe.

SELL er opptatt av å lage universelt utformet innhold som er tilgjengelig for alle.

Se vår portefolio for et utvalg av filmproduksjoner:

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?