Steven Roderick Dobson

Per-Ambjørn Eriksson (Foto: Kirsti Hovde)

Per-Ambjørn Eriksson

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
Line Kristiansen (Foto: Kirsti Hovde)

Line Kristiansen

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
Mette Villand Reichelt
Brit Svoen (Foto: Kirsti Hovde)

Brit Ragnhild Svoen

Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet
John Torstad (Foto: Kirsti Hovde)

John Torstad

Kontorsjef Høgskolen i Innlandet
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)

Marianne Sveen

Førstekonsulent Høgskolen i Innlandet
Egil Weider Hartberg (Foto: Kirsti Hovde)

Egil Weider Hartberg

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
Lars Teppan Johansen (Foto: Kirsti Hovde)
Kristin Larsen (Foto: Kirsti Hovde)

Kristin Larsen

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
Berit Dahl (Foto: Kirsti Hovde)Lars Teppan Johansen/HiNN)

Berit Dahl

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)

Annelise Eng-Øvermo

Seniorkonsulent Høgskolen i Innlandet
Irene Thorsplass (Foto: Kirsti Hovde)

Irene Thorsplass

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet

Terje Idland

Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet
Hege Havn (Foto: Kirsti Hovde)

Hege Havn

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet
John Trygve Aavik

John Trygve Aavik

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet

Ove Einarsve

Prosessveileder Høgskolen i Innlandet
Anders Lindstad (Foto: Lars Teppan Johansen)

Anders Lindstad

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet

Linda Tangen Bjørge

Førstekonsulent Fellesadministrasjon
Vegard Vålnes Meland (Foto: Kirsti Hovde)

Vegard Vålnes Meland

Prosjektleder Høgskolen i Innlandet

Ingrid Jacobsen

Eksternt innleid Høgskolen i Innlandet