Steven Roderick Dobson

Per-Ambjørn Eriksson (Foto: Kirsti Hovde)

Per-Ambjørn Eriksson

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Line Kristiansen (Foto: Kirsti Hovde)

Line Kristiansen

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Mette Villand Reichelt

Mette Villand Reichelt

Senterleder SELL Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Brit Svoen (Foto: Kirsti Hovde)

Brit Ragnhild Svoen

Førsteamanuensis Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
John Torstad (Foto: Kirsti Hovde)

John Torstad

Kontorsjef Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Marianne Sveen (Foto: Kirsti Hovde)

Marianne Sveen

Førstekonsulent Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Egil Weider Hartberg (Foto: Kirsti Hovde)

Egil Weider Hartberg

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Lars Teppan Johansen (Foto: Kirsti Hovde)

Lars Teppan Johansen

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Kristin Larsen (Foto: Kirsti Hovde)

Kristin Larsen

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Berit Dahl (Foto: Kirsti Hovde)Lars Teppan Johansen/HiNN)

Berit Dahl

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Annelise Eng-Øvermo (Foto: Kirsti Hovde)

Annelise Eng-Øvermo

Seniorkonsulent Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Irene Thorsplass (Foto: Kirsti Hovde)

Irene Thorsplass

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring

Terje Idland

Stillingskode udefinert Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Eksterne
Hege Havn (Foto: Kirsti Hovde)

Hege Havn

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
John Trygve Aavik

John Trygve Aavik

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring

Ove Einarsve

Rådgiver Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Anders Lindstad (Foto: Lars Teppan Johansen)

Anders Lindstad

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring

Gaute Rydland Nilsen

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring

Linda Tangen Bjørge

Førstekonsulent Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring
Vegard Vålnes Meland (Foto: Kirsti Hovde)

Vegard Vålnes Meland

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring

Kathinka Blichfeldt

Prosjektleder Avdeling for samfunnskontakt Senter for Livslang læring