Senter for livslang læring (SELL)

Kompetanse som setter spor:

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet kan hjelpe deg med kompetanseutvikling. SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Vi har gode erfaringer med etter- og videreutdanning innenfor områdene: