Økonomi

Økonomiavdelingen ledes av økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk

Avdelingen er inndelt i seksjoner for virksomhetsstyring, innkjøp, regnskap, og økonomistyring.

Arbeid i økonomiavdelingen

  • Regnskapsføring, fakturering, behandling av inngående faktura
  • Budsjettering, økonomirapportering internt og eksternt
  • Analyser, saksbehandling og veiledning
  • Håndtering av bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet
  • Innkjøp av varer og tjenester, herunder anbud og rammeavtaler
  • Årsrapport og rapportering
  • Utviklingsarbeid, strategiske mål og internkontroll

Formålet til økonomiavdelingen

  • Rådgiving og faglig støtte til rektor (herunder styret), dekaner og instituttledere
  • Bidra strategisk til virksomhetsstyring av høgskolen
  • Rådgivende og serviceytende innenfor bevilgnings-, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet