Kommunikasjon og marked

Kommunikasjon og marked er organisert under prorektor for samfunnskontakt Jens Uwe Korten

Ansvarsområder:

  • Kommunikasjons- og markedsfaglig lederstøtte
  • Markedsføring og rekruttering av studenter
  • Forskningsformidling
  • Internkommunikasjon
  • Mediehåndtering
  • Visuell profil
    • Produksjon av grafisk materiell

Kommunikasjon- og markedsavdelingen drifter følgende kanaler: