Language: NOR | ENG

HR ved Seksjon for lønn

Kontaktinformasjon til HR-medarbeidere (første-linje HR) som jobber med lønn.

 

Medarbeidere Arbeidsområder
Tove Holen (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Førstekonsulent
HR-avdelingen
 
Anne Britt Langseth
 
   
Wenche Plukkerud Hassel
 
Jeanette Løset Forseth (Foto: Gro Vasbotten/INN)
 
Siv Anne Kroken Nilsen
 
Jan Ivar Blix
Førstekonsulent
HR-avdelingen
 
Lena Wold Rivenes