Language: NOR | ENG

HR ved LUP

Kontaktinformasjon til HR-medarbeidere (første-linje HR) ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

 

Medarbeidere Arbeidsområder
marianne.slattenvestheim@inn.no
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Institutt for humanistiske fag
 • Institutt for kunstfag og kulturstudier
 • Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling
 • Fakultetsadministrasjon
 • Fakultetsledelse
Brita Bjørgeli
HR-rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Institutt for pedagogikk og samfunnsfag
 • Institutt for pedagogikk - Lillehammer
 • Institutt for matematikk
 • Naturfag og kroppsøving
 • Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)
 • Fakultetsledelse