Language: NOR | ENG

HR ved HHS

Kontaktinformasjon til HR-medarbeidere (første-linje HR) ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

 

Medarbeidere Arbeidsområder
Anne Grete Solli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 • Hovedansvar for instituttene OLS, ØKO, ADM, EFV
 • Sekretær for LAMU
 • Postfordeling i P360
 • Personalforvaltning
 • Rekruttering
 • Medarbeideroppfølging
 • Sekretær ID-møtene
Emina Druzic (Foto: Gro Vasbotten/INN)
HR-rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 • Hovedansvar for instituttene PSY, ROM, RFI, ØF og INTOP
 • Sekretær for ledermøtene
 • Deltar i prosjekt kontorfordeling Lillehammer
 • Deltar i prosjekt innføring av e-skjema for eksterne
 • Personalforvaltning
 • Rekruttering
 • Medarbeideroppfølging
 • Sekretær ID-møtene
Jeanette Løset Forseth (Foto: Gro Vasbotten/INN)