Language: NOR | ENG

HR ved HA

Kontaktinformasjon til HR-medarbeidere (første-linje HR) ved høgskoleadministrasjonen.

 

Medarbeidere Arbeidsområder
Anne Berit Halberg
 • Sekretariat og saksfremlegg til ansettelsesrådet   
 • Publisering av stillinger
 • Kommunikasjon med søkere og innkalling til intervju
 • Tilbudsbrev, arbeidsavtaler mv
 • Utarbeidelse av kontrakter med timelønnede/tilkallingsvikar
 • Tiltredelser (registrering i BAM og oppfølging mot lønn)
 • Saksbehandling permisjonssøknader og databriller
 • Utstedelse av tjenestebevis
 • Pensjonsmeldingsskjema til SPK
 • Gaver og påskjønnelser, herunder bestilling av gavekort, blomster
 • Bestilling av bervering mm ved arrangementer
Marit Larsen Løvlien
 • Sekretariat og saksfremlegg til ansettelsesrådet   
 • Publisering av stillinger
 • Kommunikasjon med søkere og innkalling til intervju
 • tilbudsbrev, arbeidsavtaler mv
 • Utarbeidelse av kontrakter med timelønnede/tilkallingsvikar
 • Tiltredelser (registrering i BAM og oppfølging mot lønn)
 • Saksbehandling permisjonssøknader og databriller
 • Utstedelse av tjenestebevis
 • Pensjonsmeldingsskjema til SPK
 • Gaver og påskjønnelser, herunder bestilling av gavekort, blomster
 • Bestilling av bervering mm ved arrangementer
Anne Britt Langseth
 • Lønn
Anne Grethe Grinnhaug

HAs primærkontakt, rådgiver og koordinator for lederstøtte innenfor:

 • Arbeidsmiljø
 • HMS
 • Kompetanseutvikling
 • Lederutvikling
 • Lønn, lønnspolitiske spørsmål, lønnsforhandlinger
 • Medarbeideroppfølging
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Organisering
 • Rekruttering