Language: NOR | ENG

HR på institusjonsnivå

Kontaktinformasjon til HR-medarbeidere (første-linje HR) på insititusjonsnivå.

 

Medarbeidere Arbeidsområder
Anne Grethe Grinnhaug
 
Anne Berit Halberg
 
Marit Larsen Løvlien
 
Heidi Schütt Østby
 
John Magne Solbakk
 
Marita Hagen Stok
Seniorrådgiver
HR-avdelingen
 
Olaf Kristian Sund