HR

 

HR-direktør Lars Petter Mathisrud - har det faglige gjennomgående ansvaret for HR-funksjonen og personalansvaret for medarbeidere i HR.

HR-medarbeidere på fakultetene er underlagt fakultets ledelse.

HR-avdelingen sine arbeidsoppgaver:

  • Sikre integrering av HR- og organisasjonsutviklingsperspektivet i strategisk satsninger
  • Utvikle arbeidsgiverpolitikk som understøtter høgskolens strategi og virksomhet, med en profesjonell og nyskapende HR-strategi for rekruttering, ivaretakelse og utvikling av høgskolens menneskelige ressurser som posisjoner HINN som et anerkjent og attraktivt arbeidssted.
  • Sikre en effektiv drift og forvaltning av personalområdet
  • Være en pådriver for organisasjons- og lederutvikling som bygger på tydelig involverende lederskap og ansvarsbevisst medarbeiderskap
  • Bidra med relevant styringsinformasjon på HR-området
  • Ivareta arbeidsgiverfunksjonen, herunder samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste