Digitalisering og infrastruktur

Direktør for digitalisering og infrastruktur Marit Torgersen

.

  • IT-avdelingen - IT-direktør Brigt Birkeland
  • Seksjon for dokumentasjon og informasjonsforvaltning (SDI)

    SDI er høgskolens kompetanseenhet innen dokumenthåndtering og informasjonsforvaltning. De forvalter dokumenthåndteringssystemet P360 iht. gjeldende regelverk. Seksjonen består av seks personer og er lokalisert på studiestedene Lillehammer og Elverum. SDI besvarer henvendelser på tvers av hele organisasjonen.

  • Eiendomsavdelingen - eiendomsdirektør Jan Aasen

    Ansvarsområder i eiendomsavdelingen er renhold, daglig drift av bygninger og aktiviteter, eiendomsforvaltning, samt sentralbord og servicesenter.