Language: NOR | ENG

Ytterligere skjerping etter nasjonale koronatiltak

Illustrasjon av to personer med en pil som markerer to meter avstand mellom dem

Husk to meter avstand, eller munnbind når avstandsregelen ikke kan holdes.

Høgskolen i Innlandet skjerper koronatiltakene ytterligere etter nye nasjonale regler og anbefalinger. 

– Nasjonalt er det besluttet at alle bør holde minst to meters avstand, og bruke munnbind når avstandsregelen ikke kan overholdes. Høgskolen vil følge regelen som er en innskjerping av det som har vært gjeldende hos oss, sier beredskapsleder ved høgskolen, Marit Torgersen.

Det er den enkeltes ansvar å ha munnbind tilgjengelig, men i en periode vil høgskolen sette ut munnbind som kan brukes.

Strengere om hjemmekontor

Regjeringen har også skjerpet inn når det gjelder bruk av hjemmekontor og har forskriftsfestet at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser, der det er praktisk mulig.

– For oss betyr dette en strengere praktisering av muligheten for å møte på arbeidsplassen. Ansatte som yter tjenester til studenter må fortsatt møte på studiestedene. Andre ansatte som må møte for å få gjort jobben sin, skal avklare oppmøte med nærmeste leder, sier HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

Ingen endring i undervisning

Høgskolen har allerede lagt om til digital undervisning der det er mulig og vil fortsette med digital undervisning som hovedregel. I enkelte fag er det nødvendig med for eksempel praktisk øving som krever fysisk oppmøte. Dette vil fortsette, men vil bli gjennomført i tråd med gjeldene smittevernråd.

– Den øvingsaktiviteten som er planlagt de kommende ukene fortsetter fordi det er nødvendig av hensyn til studentenes fremdrift i studiene. Dette er også i tråd med nasjonale regler og anbefalinger, sier beredskapsleder Marit Torgersen.

Høgskolen har tidligere sagt at smitteverntiltakene vil gjelde til 11. april. Dette endres til 12. april som er samme dato som nasjonale myndigheter har satt for reglene og anbefalingene som innføres fra natt til torsdag 25. mars.

Se oversikt over gjeldende koronatiltak ved høgskolen (inn.no) 

Se nyhetsmelding om skjerpede koronatiltak ved HINN, publisert 19. mars (inn.no) 

Se regjeringens pressemelding om strengere nasjonale tiltak fra 25. mars (regjeringen.no) 

Se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger (helsenorge.no)