Language: NOR | ENG

Ytterligere et smittetilfelle tilknyttet HINN

Illustrasjon av koronavirus

Onsdag ble ytterligere en student bekreftet koronasmittet. Dermed er to studenter isolert, og mer enn 40 studenter og ansatte berørt av karantene.

De to smittede er begge studenter ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, men har ikke vært på studiestedet den siste tida. Begge bor i hvert sitt kollektiv og har hatt kontakt med andre studenter.

Smittesporing er gjennomført av smittesporingsteamet i Lillehammer kommune. I alt er ni nærkontakter satt i karantene og testes for koronasmitte.

Avventer prøvesvar

– Vi avventer svar på flere koronatester og har tett dialog med smittevernmyndigheten i kommunen i den videre oppfølgingen. Vi bistår kommunen i smittesporing og håndtering av smitteutbruddet, sier beredskapsleder Marit Torgersen.

Nærkontakter til de to smittede har deltatt i undervisning og har brukt høgskolens lokaler. Som et forebyggende tiltak har høgskolen derfor valgt å be ytterligere 41 studenter og tre ansatte om å være i ventekarantene og holde seg hjemme inntil det foreligger svar på koronatester for de definerte nærkontaktene.

De to smittede studentene har begge vært i praksis de siste ukene. Praksisstedene er orientert om situasjonen og har satt i verk nødvendige tiltak.

Minner om smittevern

Høgskolen oppfordrer studenter og ansatte til å følge gjeldende smittevernråd for å unngå eller begrense smittespredning. Blant annet gjelder dette å begrense sosial kontakt, holde minst én meter avstand til andre, bruke munnbind i situasjoner der avstandsregelen ikke kan følges og sørge for god håndhygiene.

– I tillegg er det viktig å holde seg hjemme og bli testet dersom man har symptomer som man mistenker kan skyldes covid 19, sier Torgersen.

Karantene etter koronasmitte på Lillehammer (tidligere nyhetsmelding på inn.no) 

Les mer om koronasituasjonen (inn.no)