Language: NOR | ENG

Webinar om karriereveier for forskere

Logo til TRANSPEER-programmet som omtales i artikkelen.

15.juni inviterer HINN til webinaret "Karriereveier for akademikere - erfaringer fra et EU-prosjekt" i regi av EU-prosjektet TRANSPEER.

I regi av EU-prosjektet TRANSPEER inviterer HINN til webinaret "Karriereveier for akademikere - erfaringer fra et EU-prosjekt" 15. juni. 

Forskerutdanning og karriereveier for forskere har hatt en betydelig utvikling de siste 20 årene: Antall gjennomført doktorgrader har hatt en kraftig økning de siste årene samtidig som kun en liten del av doktorgradsstudentene fortsetter med en karriere i akademia etter disputas. Dette har ført til en økt bevissthet i akademia om behov for å integrere fokus på generiske ferdigheter (transferrable skills) i forskerutdanning. Likevel er det fortsatt relativt få akademiske institusjoner som tilbyr kurs i generiske ferdigheter, og enda færre som integrerer disse i systematiske karriereprogrammer.

Lærer og elever TRANSPEER

TRANSPEER er et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et karriereutviklingsprogram for stipendiater og forskere.

TRANSPEER – A Transnational Project to Enhance Researcher Employability er et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et karriereutviklingsprogram for stipendiater og forskere på ulike stadier i sin karriere for å nettopp treffe dette behovet. Gjennom programmet har deltakerne fått innsikt i en rekke karrieremuligheter (både i akademia og utenfor), og de har blitt utfordret til å reflektere over egne ferdigheter og til å få større gjennomslag (impact) for sin forskning ved å anvende innovative måter til å formidle forskningen på.

Den 15.juni inviteres forskere til et webinar om karriereveier med bidragsytere Bjørn Kristian Danbolt, generalsekretær fra Akademia for yngre forskere (AYF), seniorrådgiver Ragnar Lie fra UHR og Guro Elisabeth Lind leder av Forskerforbundet der TRANSPEER-programmet presenteres.
Det gjøres oppmerksom på at webinaret vil foregå på engelsk.

Les programmet for webinaret her: 

Påmelding til lucrezia.gorini@inn.no 

NB! Merk eposten med «Karriereveier for akademikere».

 

Les mer om TRANSPEER-prosjektet her:

https://transpeerdevelopment.org/