Illustrasjonsbilde Vinterkonferansen 2018

Vinterkonferansen springer ut fra miljøene rundt masterutdanningene innen økonomi og ledelse på Høgskolen i Innlandet. Årets tema er «Hva nå Europa? Kriser og krisehåndtering i en usikker verden».

Europas kriser, krisehåndtering og implikasjoner for Norge er det overordnede temaet når Vinterkonferansen 2018 arrangeres på Rena torsdag 15. februar. 

Konferansen ledes av førsteamanuensis Marianne Riddervold ved Høgskolen i Innlandet. Den går under navnet «Hva nå Europa? Kriser og krisehåndtering i en usikker verden».

 -I år ser vi nærmere på alle krisene EU har stått overfor de senere årene, på om og hvordan disse har blitt håndtert så langt, og hvilke implikasjoner dette har hatt og har for Norge. I en globalisert verden er det viktig å forstå det som skjer rundt oss, og usikkerhet og kriser er i dag en viktig del av dette bildet, sier Riddervold.

Svært kompetente foredragsholdere

Til årets vinterkonferanse kommer flere kompetente forskere for å snakke om kriser og utfordringer på en rekke felt.

- Det inkluderer den globale finanskrisen, Brexit, migrasjons-krisen, Russlands annektering av Krim og fremveksten av populisme i Europa. Målet er å gi et mer systematisk bilde og en bedre forståelse av dagens kriser og håndteringen av disse, forteller Riddervold.

Først ut er Espen D.H. Olsen fra ARENA – Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo. Han vil se nærmere på krisebegrepet, migrasjonskrisen og Brexit.

Vår egen Herman Schwartz vil fortelle om finanskrisen i EU og USA før Pieter de Wilde fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal diskutere sammenhengen mellom kriser og populisme i EU og USA.

Fokus på internasjonal krisehåndtering

Etter lunsj fortsetter programmet med fokus på sikkerhetspolitiske konflikter, internasjonal krisehåndtering og implikasjoner for Norge. Janne Haaland Matlary fra UiO vil se nærmere på Russland og Ukraina-krisen, og dens implikasjoner for Norge. Deretter skal Bjørn Olav Knutsen fra Forsvarets forskningsinstitutt drøfte forholdet mellom EU og NATO i internasjonal krisehåndtering.

Helt til slutt skal Bent Sofus Tranøy fra Høgskolen i Innlandet runde av konferansen med noen kommentarer.

- Du bør få med deg så mye som mulig. Jeg tror samtlige innlegg blir kjempespennende, og gleder meg veldig. Jeg er helt sikker på at både studenter, forskere og andre interesserte vil lære masse, avslutter Riddervold. 

Sist endret: .