Language: NOR | ENG

Vil øke bevissthet om samisk kultur i lærerutdanningen

Arrangementet samisk språkuke markeres foran en lavvu ved studiested Hamar

Samisk språkuke ble markert ved Høgskolen i Innlandet denne uka. Noen av deltakerne i avslutningsarrangementet var Runar Balto (leder Norske samers riksforbund (NSR)), Rita Helmi Laakso (lokallagsleder Mjøsa og omegn sameforening), sametingspresident Aili Keskitalo, dekan Morten Ørbeck, Hege Merete Somby og Christina Niemi Mølstad (instituttleder ped. og samfunnsfag LUP). Foto: Espen Kristiansen/Høgskolen i Innlandet.

En rekke arrangementer fram til mars skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om samisk språk og kultur i utdanningen av framtidas lærere.

– Læreplanen gir lærere en forpliktelse til å undervise om samisk samfunnsliv, urfolksrettigheter og tidligere tiders fornorskingspolitikk. Som utdanningsinstitusjon ønsker vi å bidra til at kommende lærere har kunnskap og kompetanse som lar dem ta forpliktelsen på alvor, sier førsteamanuensis Hege Merete Somby ved institutt for pedagogikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Innlandet.

Samisk språkuke

Fredag 23. oktober besøkte sametingspresident Aili Keskitalo lærerutdanningen på Hamar i forbindelse med samisk språkuke som høgskolen markerer.

- Det er gledelig å se at samisk språkuke markeres på en så stor institusjon som Høgskolen i Innlandet. Som fremtidige lærere går dere frem som et godt eksempel på å vise frem mangfoldet i samfunnet til barn og unge, slik at det samiske får en naturlig plass. Samisk språk og kultur er en berikelse og skoler må få økt kunnskapen om samiske forhold, og vi er på god vei med de nye læreplanene som er fastsatt, sier Sametingspresident Aili Keskitalo.

Arrangementet som sametingspresidenten deltok i ble gjennomført i samarbeid med Mjøsan Dajve Saemien Siebrie/Mjøsa og Omegn Sameforeninger.

– Alle de tre samiske skriftspråkene i Norge er på FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, Unesco, sin liste over alvorlig utrydningstruede språk. En språkuke er viktig for å løfte statusen til de samiske språkene, sier Hege Merete Somby ved høgskolen.

Arrangementer til mars

Språkuka markerer starten på en rekke arrangementer ved høgskolen de kommende månedene med samisk språk og kultur i sentrum.

Utover vinteren blir det faglige forelesninger, filmvisninger og kunstutstilling ved samisk senter for samtidskunst. Et internt forskerseminar vil holdes i dagene før samisk nasjonaldag 6. februar. Dagen før samles studenter og ansatte ved studiested Hamar til en markering av nasjonaldagen. Et seminar for ansatte i mars vil avslutte rekken av arrangementer.

Høgskolen i Innlandet har også samarbeidet med biblioteket om å øke samlingen av samiske bøker og samisk oversatt litteratur.

– Innlandet er et gammelt sør-samisk område, og det sørligste fylket som har hatt samisk aktivitet i uminnelige tider. Vi ønsker å ta på alvor den forpliktelsen vi har som utdanningsinstitusjon til å synliggjøre den samiske kulturen og vise at den er likeverdig med den norske, sier Somby.

Kontaktperson:

Hege Merete Somby

Tlf. 62 51 72 82